Plaza Venture Partners

   

Plaza Venture Partners tiki, kad laikantis atsakingo investavimo principų galima sukurti didesnę ir tvaresnę verslo vertę ir pasiekti geresnį investuotojų, darbuotojų ir klientų pasitenkinimą. Savo įmonėje ir įmonėse, į kurias investuojame, diegiame aplinkosaugos, socialinės ir korporatyvinės atsakomybės principus bei siekiame užsibrėžtų tikslų.

 

Poveikio aplinkai tikslai:

 • Siekti, kad mūsų veiklos procesų metu susidarytų kuo mažiau atliekų ir skatinti antrinį jų panaudojimą;
 • Keliant organizacijų efektyvumą, diegti technologijas vartojančias mažiau neatsinaujinančių energetinių resursų;
 • Didinti darbuotojų sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje.

 

Socialiniai tikslai:

 • Užtikrinti saugias darbo vietas, skaidrius ir nediskriminuojančius darbo santykius bei žmogaus teisių laikymąsi;
 •  Neinvestuoti į pramonės šakas, kurių produktai daro didžiulę žalą visuomenei (tabako, ginklų gamybos ir pan.);
 • Diegti aplinkosaugos, socialinės ir korporatyvinės atsakomybės principus į darbuotojų motyvacines sistemas;
 • Skatinti darbuotojų, klientų ir investuotojų bendruomeniškumą bei remti visuomenines iniciatyvas socialiai atsakingo investavimo srityse.

 

Korporatyviniai tikslai:

 • Nuolat gerinti skaidrumą ir verslo etiką organizacijų viduje bei išorinėje aplinkoje, kuriai jos turi įtakos;
 • Diegti aplinkosaugos, socialinės ir korporatyvinės atsakomybės principus valdomose įmonėse bei investicijų sprendimų priėmimo metodikose;
 • Užtikrinti procedūras interesų konfliktų rizikai eliminuoti;
 • Teikti investuotojams išsamią, aiškią ir teisingą informaciją, įskaitant ataskaitas apie atsakingo investavimo principų laikymąsi.

 

Siekiant, kad atsakingo investavimo principai būtų įdiegti tinkamai ir reikiamu laiku, šiame procese turi dalyvauti visi verslo dalyviai, todėl suteikiame mūsų investuotojams ir partneriams galimybes teikti savo pasiūlymus apie šių principų tobulinimą bei stebėti, kaip jų yra laikomasi.

Investicinis portfelis