Plaza Venture Partners

  

Plaza venture partners valdomo rizikos kapitalo fondo Turnaround Baltic I investavimo strategija paremta ilgalaike komandos narių patirtimi, įgyvendinant kritinių pokyčių (angl. turnaround) valdymo projektus, kuriems įvykdyti būtina ypatinga kompetencija. Fondas, siekdamas didesnės negu vidutinė grąžos, prisiima daugiau investicinės rizikos nei daugelis kitų privataus kapitalo ir rizikos kapitalo fondų regione. Dažniausiai investuojama į finansinius sunkumus patiriančias mažas ir vidutines įmones Baltijos šalyse bei įmones, pasižyminčias agresyviomis plėtros strategijomis, paremtomis įsigijimais ir susiliejimais.

 Mus domina:

 • Įmonės, įsikūrusios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;
 • Gamybos įmonės, turinčios eksporto potencialą;
 • Veiklos nišą suradusios bendrovės, užimančios nemažą dalį vietinėje rinkoje;
 • Finansinius sunkumus patiriančios įmonės (įskaitant restruktūrizacijos ir bankroto situacijas);
 • Agresyvi plėtra ir rinkos konsolidacija per įsigijimus ir susiliejimus;
 • Sudėtingų pokyčių valdymas.

 Investavimo kriterijai:

 • Pardavimo pajamos nuo 7 iki 70 mln. litų;
 • Bent viena iš stipriųjų įmonės pusių yra: a) technologija ir „know-how“); b) lojalūs klientai; c) aukšta gaminamų produktų kokybė.
 • Fondas (vienas ar kartu su partneriais) įsigyja kontrolinį akcijų paketą;
 • Fondas yra aktyvus investuotojas, formuojantis pokyčių valdymo komandą, dalyvaujantis operatyvinėje veikloje pirmaisiais – antraisiais investavimo metais;
 • Reikalinga finansavimo suma 1,515 mln. litų per pirmuosius dvejus investavimo metus;
 • Investavimo periodas: 2–6 metai;
 • Atsižvelgus į situaciją, taikomos įvairios finansavimo priemonės: tiesioginės investicijos į akcinį kapitalą, antrinis kapitalas (kitaip „mezzanine“ paskola), konvertuojamosios obligacijos bei kt. 


Investicinis portfelis